طرح درس آمادگی جسمانی   

ارسال طرح درس مربوط به آمادگی جسمانی وطناب بازی شامل :
۱- ارایه ۶۰ نوع تمرین متنوع همراه با شکل
۲-ارایه یک نمونه طرح درس روزانه با استفاده ار این تمرینات
۳- ارایه مطالبی در مورد طناب بازی وفواید آن
۴- ارایه یکسری حرکات ورزشی ممنوعه
تاریخ ارسال به مناطق ونواحی ۱۷/۱۱/۸۶
لینک
دوشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٦ - hvarzesh